خوش آمدید به دوره طلایی

فروش چیست؟

درس ها به ترتیب آپلود میشوند. میتوانی درس روز اول ات را همین حالا ببینی.

معرفی دوره

دوره طلایی فروش چیست؟!؟ شامل ۳ فصل میباشد
ورود به جلسه

فصل اول دوره طلایی فروش چیست؟!

تفاوت فروش و بازاریابی، عملیات قبل از فروش، عملیات حین فروش، عملیات بعد از فروش
ورود به جلسه

فصل دوم دوره طلایی فروش چیست؟!؟

ذهنیت یک فروشنده، باورهای مثبت یک فروشنده، باورهای منفی یک فروشنده،
ورود به جلسه

فصل سوم دوره طلایی فروش چیست؟!؟

۱۳ اشتباه مرگبار یک فروشنده که باعث از دست رفتن بسیاری از فروش ها میشه
ورود به جلسه